گریه نوزاد، علت آن چیست؟

ماهنامه کودک: چند روز اول بعد از تولد، نوزاد احتمالاً تمام شبانه روز را خواهد خوابید و به ندرت گریه خواهد کرد. البته هنوز زود است که به این خاطر به خودتان تبریک بگویید. گریه ی نوزاد اغلب چند هفته بعد از تولد شروع و در شش هفتگی به اوج می رسد.

Read more

پدرها، مراقب این نشانه ها در کودکان باشید

شما به عنوان یک پدر فکر می‌کنید همه چیز را می‌دانید اما هیچ چیز به اندازه این که کودک بیمارتان را ببینید و راه درمان آن را ندانید، آزارتان نمی‌دهد. به خصوص پدران تازه کار باید بدانند که چه زمانی با پزشک تماس بگیرند. ما در این جا تعدادی از این موقعیت‌های خطرناک را برایتان آورده ایم.

پدرها، مراقب این نشانه ها در کودکان باشید

Read more