رژیم غذایی شادی آور!

دلایل زیادی برای خندیدن و راه های زیادی برای بشاش بودن وجود دارد. اگرچه هجوم استرس های روزانه سعی دارد بر این احساس غلبه کرده و ما را به فردی خشن و ناامید تبدیل کند. در میان این عوامل محیطی که همگی بر خلق و خوی ما تأثیر می گذارند، تغذیه نیز عاملی مهم است. شاید برای شما هم جالب باشد که بتوانید با تغییراتی در رفتارهای روزانه برخی از این عوامل استرس را کنترل کنید. آنچه شما می خورید می تواند بر احساس شما نسبت به زندگی و موقعیتتان تأثیرگذار باشد.

Read more

1 7 8 9