آیا ما بچه دار خواهیم شد یا نه؟

روزنامه سلامت: احتمالا در ۱۵ سال گذشته در هیچ موردی از شاخه‌های علم پزشكی در ایران به اندازه نازایی در تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و مجلات صحبت نشده است. همه مشتریان رادیو و تلویزیون و …، آی وی اف و میكرواینجكشن را با همین لفظ فرنگی آن می شناسند.
 
آیا ما بچه دار خواهیم شد یا نه؟
 

Read more

1 2