ناراحتی های گوارشی

سوء‌هاضمه – هضم غذا – نفخ شكم – بي‌اشتهايي – كم‌اشتهايي – اشتهاآور – ترش‌ كردن – معده – زخم معده – سوزش معده – زخم روده – روده – دل درد – كرم معده و روده – كرم كدو – استفراغ – حالت تهوع – اسهال – پيچش شكم

۱. جهت درمان سوء‌هاضمه نيم ساعت قبل از غذا آلبالو ميل شود.

۲. كساني كه سوء‌مزاج و يا نفخ شكم دارند كمتر آلو بخورند.

۳. اگر بعد از غذا انار شيرين خورده شود هضم غذا آسان مي‌گردد.

۴. انبه تقويت كننده دستگاه گوارش است و افراط در خوردن آن باعث سوء هاضمه مي‌گردد.

۵. خوردن انجير قبل از غذا باعث تحريك اشتها وآسان شدن هضم غذا مي‌گردد.

۶. انگورسبز و نارس دير هضم مي‌باشد.

۷. خوردن كمي سركه همراه غذا به هضم آن كمك كرده و اشتها را باز مي‌كند.

۸. خوردن ميوه نارس و خام تمرهندي دير هضم و نفاخ مي‌باشد.

۹. براي معالجه سوء‌هاضمه زالزالك را سوزانده و از سوخته آن يك قاشق چايخوري بالاي غذا ميل شود.

۱۰. براي تقويت هاضمه از دمكرده زرشك با كمي زعفران ميل شود.

۱۱. زرشك حرارت معده را فرو مي‌نشاند و براي سوءهاضمه مفيد مي‌باشد.

۱۲. زغال اخته تقويت كننده معده است در فواصل غذا ميل شود.

۱۳. براي رفع سوء هاضمه از دمكرده شكوفه سيب ۱۰ صبح و ۵ عصر يك استكان ميل شود.

۱۴. بعد از غذا هلو ميل شود.

۱۵. كساني كه دستگاه هاضمه آنها ضعيف است گردو كمتر بخورند.

۱۶. براي رفع ترشي معده ۲ گرم برگ درخت گردو در ۱۵۰ سي‌سي آب‌جوش ۲۰ دقيقه دم‌كرده بعد از هر غذا يك فنجان ميل شود.

۱۷. جهت هضم غذا يك ساعت بعد از غذا گلابي ميل شود.

۱۸. براي رفع ترش كردن معده يك عدد ليمو را در ۲ ليتر آب‌جوش به مدت ۲۴ ساعت بخيسانيد صاف كرده با شكر شيرين كنيد روزي ۳ استكان ميل شود.

۱۹. موز دير هضم است بالاي غذا خورده نشود.

۲۰. صبح ناشتا موز نخوريد.

۲۱. كساني كه داراي دستگاه گوارشي حساس هستند موز را با احتياط بخورند.

۲۲. براي رفع ترشي معده غذاي خود را همراه نارنج ميل كنيد.

۲۳. نارنگي تقويت كننده دستگاه گوارش است.

۲۴. اگر بعد از غذا سيب خورده شود هضم غذا را آسان مي‌كند.

۲۵. يك ساعت قبل از غذا يك فنجان آلبالو ميل شود اشتهاآور مي‌باشد.

۲۶. براي درمان بي‌اشتهايي قبل از غذا انجير ميل شود.

۲۷. يك ساعت قبل از غذا انگور بخوريد اشتهاآور مي‌باشد.

۲۸. براي درمان بي‌اشتهايي از مرباي خرمالو استفاده شود.

۲۹. برگ درخت زردآلو ۳ گرم را در ۱۰۰ سي‌سي آب سرد جوشانده يك ساعت قبل از غذا يك فنجان ميل شود اشتهاآور مي‌باشد.

۳۰. براي درمان بي‌اشتهايي يك ساعت قبل از غذا گريپ فروت ميل شود.

۳۱. براي درمان كم‌اشتهايي و بي‌اشتهايي و سوء‌گوارش نيم ساعت قبل از غذا آب آناناس ميل شود.

۳۲. خوردن سركه همراه غذا بازكننده اشتها است.

۳۳. ميوه رسيده برگاموت اشتهاآور و به هضم غذا كمك مي‌كند.

۳۴. قبل از غذا كمي تمرهندي ميل شود و يا اين كه يك قاشق چايخوري از خاكستر پوست تمرهندي قبل از غذا ميل شود براي كم اشتهايي مفيد است.

۳۵. براي درمان كم‌اشتهايي خوردن طالبي مفيد است.

۳۶. براي درمان كم‌اشتهايي يك ساعت قبل از غذا ليموشيرين بخوريد.

۳۷ . كساني كه ورم معده دارند بعد از غذا مطلقاً آلبالو نخورند فقط دو ساعت بعد از غذا كمي ميل كنند.

۳۸. آلوي وحشي (غير پيوندي) براي معده مضر است.

۳۹. جوانه برگ‌هاي آووكادو مقوي معده و ضدنفخ است به صورت دمكرده ميل شود.

۴۰. براي تقويت معده مي‌توان از انار شيرين بعد از غذا استفاده كرد.

۴۱. افرادي كه زخم معده دارند انار ترش نخورند.

۴۲. براي تقويت معده از مربا يا ترشي انبه استفاده شود.

۴۳. خوردن زياد انجير براي معده مضر است.

۴۴. انگورسبز و نارس براي معده مضر است.

۴۵. عصاره انگورفرنگي سياه عفونت معده را از بين مي‌برد.

۴۶. چغاله بادام براي تقويت معده مفيد است البته كم خورده شود.

۴۷. براي تقويت معده روزي ۱۰ دانه بادام‌شيرين بوداده ميل شود.

۴۸. بادام‌زميني برطرف كننده رطوبت معده است بوداده همراه عسل ميل شود.

۴۹. برگ برگاموت براي تقويت معده مفيد است.

۵۰. براي درمان زخم معده و روده از روغن به روزي سه قاشق ميل شود براي تهيه روغن به قسمت اسهال مراجعه كنيد.

۵۱. كساني كه معده ضعيف دارند به را با احتياط بخورند.

۵۲. براي تقويت معده ۲ ساعت قبل يا بعد از غذا آب پرتقال ميل شود.

۵۳. براي رفع ترشي معده پرتقال به مدت چند روز ميل شود پرتقال باعث تقويت معده مي‌شود اگر چنانچه معده با پرتقال سازگاري نداشت همراه عسل خورده شود.

۵۴. براي تقويت معده يك ساعت قبل از غذا پسته خام حدود ۲۰ عدد ميل شود.

۵۵. براي سوزش معده و يا ترش كردن از دمكرده برگ تمشك استفاده شود ۵ گرم با ۱۵۰ سي‌سي آب‌جوش ۲۰ دقيقه دم‌كرده صاف نموده با عسل شيرين بعد از هر غذا يك فنجان ميل شود.

۵۶. براي پاك نمودن معده و روده چند روز صبح ناشتا تمشك ميل شود خوردن توت‌كاغذي باعث تقويت معده مي‌شود.

۵۷. اگر بعد از غذا خربزه سرد خورده شود معده و روده دچار اختلالات خواهد شد.

۵۸. خرمالو باعث تقويت معده مي‌شود ۲ ساعت بعد از غذا ميل شود.

۵۹. كساني كه معده ضعيف دارند زردآلو خيلي كم بخورند اگر چنانچه ميل نمودند بالاي آن كمي انيسون ميل كنند.

۶۰. زالزالك تقويت كننده معده است.

۶۰. براي ورم و زخم معده و روده و اثني‌عشر ۵ گرم زرشك در ۱۰۰ سي‌سي آب جوشانده روزي سه فنجان ميل شود.

۶۲. براي تقويت معده در فواصل غذا ۱۰ دانه فندق ميل شود.

۶۳. روزي ۲ عدد ليموشيرين ۱۰ صبح و ۵ عصر ميل كنيد.

۶۴. برگ له‌شده هلو به صورت مرهم براي زخم‌هاي سرطاني اثر آرام كننده دارد.

۶۵. مغز گردو و كنجد به طور مساوي مخلوط كرده روزي ۲ قاشق مرباخوري ميل شود اگر موارد عدم استفاده وجود داشت استفاده نشود.

۶۶. براي تقويت معده در فواصل غذا ۱۰ دانه فندق ميل شود.

۶۷. پرتقال از سرطان معده جلوگيري مي‌كند دو ساعت بعد از غذا ميل شود.

۶۸. زالزالك تقويت كننده معده است.

۶۹. براي درمان ورم روده كنسرو ازگيل و يا مخلوطي از شير و ازگيل ميل شود.

۷۰. شربت تمشك براي اختلالات روده مفيد است هر ۶ ساعت يك ليوان ميل شود.

۷۱. وقتي معده خالي است نبايد ليموترش ميل شود چون باعث ضعيف شدن روده مي‌گردد.

۷۲. براي درمان زخم روده و معده يك ساعت بعد از غذا آناناس ميل شود.

۷۳. عصاره انگورفرنگي سياه براي عفونت هاي روده مفيد است.

۷۴. زردآلوي نرسيده براي معده ضرر دارد مخصوصاً كساني كه زخم معده و يا اثني‌عشر دارند.

۷۵. زغال اخته التيام دهنده زخم معده است يك ساعت بعد از غذا ۵۰ گرم ميل شود.

۷۶. سنجد دفع‌كننده سموم معده و روده مي‌باشد.

۷۷. جهت خونريزي معده از سيب نارس با احتياط استفاده شود.

۷۸. براي زخم معده و روده عناب را با هسته سائيده بعد از غذا يك قاشق چايخوري به مدت ۷ روز ميل شود.

۷۹. خوردن يك عدد گلابي يك ساعت بعد از غذا باعث تقويت معده  مي‌شود.

۸۰. خوردن گوشت نارگيل براي زخم معده مفيد است.

۸۱. روزي ۳۵ گرم تخم هندوانه به مدت ۷ روز ميل شود.

۸۲. براي رفع دل درد بهار نارنج ۱۰ گرم را در ۲۵۰ سي‌سي آب دم‌كرده روزي سه فنجان ميل شود.

۸۳. براي دفع كرم معده آب آلو بخارا را صبح ناشتا نصف ليوان به مدت ۴ روز بنوشيد. هر صبح نصف ليوان آب آلوبخارا تازه ميل شود.

۸۴. براي دفع كرم معده ۲۵ تا ۳۰ گرم برگ درخت آلوچه را در ۵۰۰ سي‌سي آب جوشانده صاف و ميل شود.

۸۵. عصاره برگ‌هاي آناناس ضد كرم است.

۸۶. پوست و ريشه انار ضد كرم است ۲ گرم صبح ناشتا به مدت سه روز ميل شود و در اين سه روز غذايي ملين خورده شود.

۸۷. براي درمان كرم كدو ۶۰ تا ۹۰ گرم پوست خشك كرده ريشه با ساقه انار را در ۲ ليوان آب به مدت ۲ شبانه روز خيس كرده سپس با حرارت ملايم آن را جوشانده تا نصف شود آن‌گاه صاف نموده در ۲ يا ۳ نوبت همراه عسل ميل شود و هنگام اجابت مزاج داخل آب ولرم نشسته تا سر كرم كدو نيز دفع گردد زيرا اگر باقي بماند مجدداً رشد مي‌كند البته داروهاي شيميايي زير نظر پزشك بهتر است.

۸۸. گرد هسته انبه ضد كرم است روزي ۲ گرم به مدت ۴ روز ميل شود.

۸۹. مداومت در خوردن سركه صبح ناشتا كرم معده را از بين مي‌برد.

۹۰. براي دفع كرم ۴ گرم گل خشك بادام‌شيرين را در ۲۰۰ سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده هر۲ساعت يك فنجان به‌مدت يك روزميل شود.

۹۱. برگهاي برگاموت كرم كش است.

۹۲. ريشه تخم پاپايا ضد كرم است ۲ گرم را با ۱۰۰ سي‌سي آب‌جوش ۲۰ دقيقه دم‌كرده ميل شود.

۹۳. خوردن پرتقال كرم روده را از بين مي‌برد.

۹۴. حضرت رسول اكرم(ص) فرموده اند: مكيدن تمرهندي كشنده كرم‌هاي روده است.

۹۵. جوشانده برگ درخت توت و برگ شفتالو كرم كدو را از بين  مي‌برد ۲ گرم برگ درخت توت و ۲ گرم برگ درخت شفتالو را در ۱۰۰ سي‌سي آب جوشانده صاف نموده آخر شب ميل شود غذاي ملين همراه آن خورده شود.

۹۶. صبح ناشتا ابتدا يك استكان آب‌جوش نوشيده سپس ۵۰۰ گرم توت‌فرنگي ميل شود و تا ظهر چيز ديگري خورده نشود، تمام كرم‌هاي روده دفع خواهد شد.

۹۷. تخم خربزه كرم كش است.

۹۸. خوردن خرما صبح ناشتا همراه آب‌جوش باعث از بين رفتن كرم مي‌شود.

۹۹. براي دفع كرم معده و روده ۵ گرم روغن دانه تلخ زردآلو همراه آب ميل شود البته با احتياط مصرف شود چون سمي است.

۱۰۰. براي دفع كرم برگ درخت زردآلو ۶ گرم را در ۲۰۰ سي‌سي آب‌جوش به مدت ۲۰ دقيقه دم‌كرده ميل شود.

۱۰۱. براي كرم كدو ۲۵ گرم ريشه شاه‌توت را در ۵۰۰ سي‌سي آب جوشانده ميل شود. (براي خانم‌هاي حامله مضر مي‌باشد)

۱۰۲. پوست درخت هلو ضد كرم است ۲ گرم در ۱۰۰ سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده ميل شود، البته با احتياط مصرف شود.

۱۰۳. ماليدن پماد برگ گل و هسته هلو روي شكم كودكان كرم آنها را دفع مي‌كند.

۱۰۴. هسته هلو را كوبيده و عصاره آن را با قطره چكان داخل مقعد بريزيد.

۱۰۵. براي رفع كرم كدو روغن فندق را بگيريد روزي يك قاشق سوپخوري به مدت ۱۵ روز ميل شود.

۱۰۶. مصرف گردو باعث از بين رفتن كرم روده مي‌شود و يا ۲ گرم برگ درخت گردو را در ۱۰۰ سي‌سي آب‌جوش ۲۰ دقيقه دم‌كرده با عسل شيرين صبح ناشتا به مدت ۷ روز ميل شود.

۱۰۷. براي از بين بردن كرم كدو ۵۰ گرم روغن گردو ميل شود و يا ۶ گرم روغن گردو را در سالاد سيب‌زميني ريخته و شب بعنوان شام ميل كنيد.

۱۰۸. كساني كه كرم روده دارند صبح ناشتا يك عدد ليموترش با قند و كمي آب به مدت يك هفته بنوشند و يا اينكه شب قبل از خواب يك عدد ليموترش با پوسته و هسته به مدت ۲ ساعت در آب‌جوش نگه داشته سپس له نموده صاف كرده با عسل مخلوط و ميل شود.

۱۰۹. براي دفع كرم معده، روده و كرم كدو ابتدا نارگيل ميل شود و سپس كمي سركه همراه آب بالاي آن ميل شود.

۱۱۰. پوست خشك نارنج را كوبيده صبح ناشتا با آب ميل شود. مرباي خلال پوست نارنج ضد كرم است صبح ناشتا ميل شود.

۱۱۱. براي حالت تهوع برگ انگورفرنگي سياه ۲ گرم در ۱۰۰ سي‌سي آب‌جوش ۲۰ دقيقه دم‌كرده نيم ساعت قبل از غذا ميل شود.

۱۱۲. كساني كه استفراغ‌هايي با منشأ صفراوي دارند روزي ۵ عدد پسته به مدت ۴۰ روز ميل كنند.

۱۱۳. اگر هنگام مسافرت دچار حالت تهوع شديد يك عدد ليموترش ميل كنيد.

۱۱۴. پوست خشك نارنج را كوبيده با عسل مخلوط كرده ميل شود براي حالت تهوع مفيد مي‌باشد.

۱۱۵. براي درمان اسهال برگ و شكوفه‌هاي بالنگ را به صورت دمكرده ميل كنيد يا اينكه روزي سه نصف استكان از عرق بالنگ بنوشيد.

۱۱۶. براي اسهال، خوردن ميوه يا كنسرو ازگيل مفيد مي باشد.

۱۱۷. براي معالجه اسهال پوست انبه را خشك نموده سپس پودر كرده يك قاشق چايخوري صبح و يك قاشق بعدازظهر ميل شود.

۱۱۸. به را با كمي آب پخته سپس با پارچه تميزي آن را صاف نموده سپس هم وزن آب، شكر اضافه كرده مي‌جوشانيم تا غليظ شود سپس روزي سه قاشق ميل شود براي اسهال مفيد مي‌باشد.

۱۱۹. براي درمان اسهال روزي ۴ قاشق روغن به ميل شود.

* طرز تهيه روغن به: ۲۰۰ گرم آب به را با ۲۰۰ گرم روغن زيتون مخلوط نموده و با حرارت ملايم مي جوشانيم كه آب به تبخير و روغن باقي بماند.

۱۲۰. براي درمان اسهال‌هاي مزمن به را در آتش يا فر پخته ميل شود.

۱۲۱. براي درمان اسهال‌خوني ۳ گرم برگ توت‌فرنگي را  در ۱۰۰  سي‌سي آب‌جوش دم‌كرده صاف نموده ميل شود.

۱۲۲. براي درمان اسهال‌خوني ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم خرمالو صبح ناشتا ميل شود.

۱۲۳. براي درمان اسهال‌هاي خوني يا زخم روده ۵ گرم زرشك در ۱۰۰ سي‌سي آب‌جوش ۲۰ دقيقه دم‌كرده روزي سه فنجان ميل شود.

۱۲۴. براي درمان اسهال يك قاشق سوپخوري زغال اخته در يك فنجان آب سرد بريزيد هنگامي كه جوش آمد ۵ دقيقه بجوشد ۱۵ دقيقه دم‌كرده صاف نموده ميل شود روزي ۳ تا ۴ بار اين عمل را تكرار كنيد.

۱۲۵. براي درمان اسهال‌خوني سيب را داخل خمير پيچيده و سپس در آتش بگذاريد تا پخته شود و آن گاه ميل شود بسيار مفيد است.

۱۲۶. كساني كه اسهال‌خوني دارند از سيب نارس استفاده كنند.

۱۲۷. امام صادق(ع) فرموده‌اند: گردو را در آتش بگذاريد تا كباب شود سپس آن مغز بريان شده براي پيچش شكم سودمند است.

۱۲۸. براي درمان اسهال هاي ساده آب گلابي را جرعه‌‌‌جرعه ميل كنيد.

۱۲۹. براي درمان اسهال برگ درخت گردو۱۰ گرم را در۱۰۰ سي‌سي آب‌جوش ۲۰ دقيقه دم‌كرده روزي يك فنجان ميل شود.

۱۳۰. ميوه گواوا قابض است و يا ۳ گرم برگ و ساقه آن را جوشانده ميل شود.

۱۳۱. كساني كه در اثر اسهال آب بدنشان كم شده است از شربت آبليمو استفاده كنند.

۱۳۲. موز براي اسهال ساده و خوني موثر است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *