نبض شناسی

نبض شناسي

تعريف: نبض حركت شريان ها است كه باعث جذب نسيم بارد و ترويح روح حيواني و دفع بخار حارّ دخاني مي گردد.

اجزاي نبض :

هر نبض متشكل از دو حركت انبساط و انقباض است و دو سكون نيز در فاصله تبديل هريك از اين حركات قرار مي گيرد . به مجموعه يك نبض كامل ، نبضه يا قرعه گفته مي شود كه ساده‌ترين جزء قابل لمس آن حركت انبساطي است.

۱- حركت انبساطي : شريان ، خودش را باز مي كند.

۲- سكون انبساطي ( ظاهري ، محيطي ) : وقتي حركت انبساطي به آخر مي رسد.

۳- حركت انقباضي : عكس حركت انبساطي

۴- سكون انقباضي ( باطني ، مركزي ) : زماني كه حركت انقباضي به آخر مي رسد.

شرايط بررسي صحيح نبض :

۱- محل معاينه دماي معتدل داشته ، از هرگونه سر و صدا عاري باشد.

۲- از آنجا كه بسياري از بيماران در هنگام معاينه ، بر اثر شرايط محيطي يا يادآوري ناراحتي‌هاي دروني دچار اضطراب مي‌شوند بهتر است پزشك پيش از گرفتن نبض ، از بيمار احوالپرسي كند و پس از برقراري ارتباط عاطفي مناسب ، به بررسي نبض نبض بپردازد.

۳- پزشك و بيمار مستقيم و روبروي هم قرار بگيرند.

۴- هنگام بررسي نبض نبايد بازو و كمر شخص محكم بسته باشد و نيز نبايد چيزي را در دست گرفته باشد.

۵- هنگام گرفتن نبض بايد پزشك و بيمار هردو ساكت باشند و از خيره شدن و نگاه مستقيم به يكديگر پرهيز كنند و بهتر است نبّاض چشم ها را ببندد تا ورودي حواس ديگر كمتر شود و تمركز بيشتري ايجاد گردد.

۶- بهتر است از قبل ، نبض مريض را در حالت سلامت شناخت تا وقتي فرد دچار اختلالي شد بتوان تفاوت را با قبل آن مقايسه كرد.

۷- طبيب نيز بايد در شرايط جسمي و رواني مناسب و معتدل قرار داشته باشد و براي قضاوت باليني دقيق تر و صحيح تر، بايد انگشتان نبّاض از نظر گرمي و سردي، نرمي و سختي، لطافت و غلظت در اعتدال باشد.

عوامل تغيير دهنده نبض :

عوامل زيادي مي‌توانند سبب تغيير نبض در بيمار يا اختلال در دريافت و تشخيص پزشك از نبض شوند كه بي‌توجهي يا در نظر نگرفتن آنها ممكن است باعث تشخيص اشتباه گردد.

برخي از اين عوامل عبارتند از :

* خشم و غضب

* غم اندوه

* شادي بيش از حد

* پراكندگي خاطر و آشفتگي افكار

* اضطراب و نگراني

* ورزش

* تشنگي ، سيري يا گرسنگي مفرط

* بررسي نبض با فاصله اندك از استحمام

* سردي يا گرمي بيش از حد هوا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *